19/Oct/2017 PV:6786189 UV:2787 QPS max:191 req/s, min:44 req/s, average: 132 req/s

20/Oct/2017 PV:7388517 UV:2949 QPS max:203 req/s, min:-37700 req/s, average: 34 req/s

21/Oct/2017 PV:8999368 UV:3220 QPS max: req/s, min: req/s, average: 18 req/s

22/Oct/2017 PV:8812404 UV:3352 QPS max: req/s, min: req/s, average: -2 req/s